Факторинг: Важливий інструмент для розвитку вашого бізнесу

 • 16 лютого 2024
 • 0
 • 23

Що таке факторинг?

Факторинг є видом фінансової угоди між двома компаніями, де одна компанія (відома як "факторингова компанія" або "фактор") придбає від іншої компанії (відомої як "клієнт") її рахунки-фактури за зниженою ціною. Основний принцип факторингу полягає в тому, що факторингова компанія надає клієнту фінансову передоплату за невиплачені рахунки-фактури, що дозволяє клієнту одержати негайний доступ до грошей.

У більш детальному розгляді, коли компанія продає товари або надає послуги своїм клієнтам, вона виставляє рахунки-фактури на суму цих операцій. Однак, замість чекати на оплату від клієнтів, компанія може звернутися до факторингової компанії. Факторингова компанія аналізує ці рахунки-фактури та, враховуючи ризики та інші фактори, пропонує клієнту певну суму, яку вона готова заплатити за ці рахунки-фактури.

Після укладення угоди факторингова компанія стає власником цих рахунків-фактур і бере на себе відповідальність за стягнення боргів від клієнтів. Коли клієнти оплачують рахунки-фактури, кошти надходять безпосередньо на рахунок факторингової компанії. Факторингова компанія відшкодовує клієнту решту суми мінус власну комісію або відсоток.

Таким чином, факторинг дозволяє компаніям швидко отримувати доступ до грошей, покращує їхній грошовий потік та зменшує ризики неплатежів, що робить його важливим інструментом для управління фінансами і розвитку бізнесу.

Як працює факторинг?

Процес факторингу можна розділити на кілька етапів, які включають укладення угоди між факторинговою компанією та клієнтом, оцінку ризиків, фінансову передоплату та стягнення боргів. Нижче розглянуто детально кожен з цих етапів:

 • Укладення угоди: Перший крок у процесі факторингу - це укладення угоди між факторинговою компанією та клієнтом. У цій угоді визначаються умови факторингу, такі як вартість рахунків-фактур, відсоткова ставка, терміни платежів та інші умови.
 • Оцінка ризиків: Факторингова компанія проводить оцінку ризиків, пов'язаних з рахунками-фактурами, які клієнт бажає продати. Ця оцінка включає перевірку кредитної історії клієнта, його клієнтів, а також оцінку стійкості та платоспроможності цих клієнтів.
 • Фінансова передоплата: Після оцінки ризиків факторингова компанія надає клієнту фінансову передоплату за рахунки-фактури, які він бажає продати. Ця передоплата може становити частину або весь обсяг рахунків-фактур.
 • Стягнення боргів: Після того, як клієнт отримав передоплату, факторингова компанія бере на себе відповідальність за стягнення боргів від його клієнтів. Коли клієнти оплачують рахунки-фактури, гроші надходять на рахунок факторингової компанії.
 • Відшкодування клієнту: Після стягнення боргів факторингова компанія відшкодовує клієнту залишкову суму після вирахування власної комісії або відсотка, визначеного в угоді.

Таким чином, факторингова угода дозволяє клієнтові отримати швидкий доступ до грошей за свої рахунки-фактури, зменшуючи фінансові ризики та полегшуючи управління грошовим потоком.

Переваги факторингу

 • Покращення грошового потоку: Факторинг дозволяє компаніям отримувати швидкий доступ до грошей, що покращує їхній грошовий потік і дозволяє забезпечити фінансову стабільність.
 • Зниження ризиків неплатежів: Факторингова компанія бере на себе ризик неплатежів за рахунки-фактури, що дозволяє клієнту уникнути фінансових втрат у разі несплати покупцями.
 • Збільшення ліквідності: Факторинг перетворює активи компанії (рахунки-фактури) в готівку, що підвищує її ліквідність і можливість здійснювати різноманітні фінансові операції.
 • Можливість зосередитися на розвитку бізнесу: Факторинг вивільняє час і ресурси компанії, оскільки вона більше не займається стягненням боргів від клієнтів, а зосереджується на розвитку свого бізнесу.

Недоліки факторингу

 • Витрати на факторинг: Використання факторингу може бути дорожчим у порівнянні з іншими методами фінансування, такими як кредитування чи овердрафт.
 • Втрата контролю над дебіторською заборгованістю: Факторингова компанія бере на себе контроль над розрахунками з клієнтами, що може обмежити можливість компанії у взаємодії з ними.
 • Можливі складнощі з отриманням факторингу: Деякі компанії можуть мати складнощі з отриманням факторингових послуг через недостатню кредитоспроможність чи інші обмеження.

Види факторингу

Факторинг може приймати різні форми, в залежності від конкретних потреб бізнесу та характеристик його операцій. Ось детальний огляд різних видів факторингу:

 • Внутрішній факторинг:

Внутрішній факторинг відбувається, коли факторингова компанія та клієнт знаходяться в межах однієї організації. Це може відбуватися в таких ситуаціях, коли багатопідроздільна компанія використовує факторинг для оптимізації грошового потоку між своїми внутрішніми підрозділами.

 • Міжнародний факторинг:

Міжнародний факторинг включає операції з факторингом, які відбуваються між компаніями, що знаходяться в різних країнах. Цей вид факторингу використовується для міжнародних торгівельних операцій і може включати додаткові аспекти, такі як конвертація валют та міжнародні правові норми.

 • Реверсний факторинг:

Реверсний факторинг відбувається в тих випадках, коли постачальник звертається до факторингової компанії для одержання фінансування на основі своїх власних рахунків-фактур, які він виставляє своїм клієнтам. Цей вид факторингу дозволяє постачальнику отримати швидкий доступ до грошей, не чекаючи на оплату від своїх покупців.

 • Експортний факторинг:

Експортний факторинг використовується у випадках, коли компанія експортує свої товари або послуги за кордон і потребує фінансування на основі своїх експортних рахунків-фактур. Цей вид факторингу дозволяє компанії забезпечити собі грошовий потік у валюті, яку вони отримують від своїх іноземних клієнтів.

Кожен з цих видів факторингу має свої особливості та відмінності, і вибір конкретного виду факторингу залежить від потреб і характеристик конкретного бізнесу.

види факторингу

Порівняння факторингу з іншими способами фінансування

Порівняння факторингу з іншими способами фінансування може допомогти бізнесам зрозуміти, які методи краще відповідають їхнім потребам і умовам. Ось детальний огляд порівняння факторингу з деякими іншими способами фінансування:

Факторинг vs. кредитування

 • Час отримання коштів: У випадку факторингу клієнт може отримати гроші швидше, оскільки факторингова компанія надає фінансову передоплату за рахунки-фактури. У разі кредитування може знадобитися більше часу на затвердження та отримання кредиту від банку.
 • Вимоги до кредитної історії: Деякі форми кредитування можуть вимагати досить добру кредитну історію для отримання кредиту. У разі факторингу головною оцінкою є кредитоспроможність клієнтів, а не самого клієнта.
 • Погодження банку: Для отримання кредиту потрібно пройти процес погодження банку, що може включати заповнення заявки, подання документів та інші формальності. Факторинг, навпаки, зазвичай менш формальний процес.

Факторинг vs. овердрафт

 • Відсоткові ставки: Вартість факторингу може бути вище, ніж вартість овердрафту. Однак, овердрафт може мати приховані витрати у вигляді штрафів за перевищення ліміту чи комісій.
 • Доступність: Овердрафт може бути складнішим у отриманні, оскільки банки зазвичай встановлюють обмеження щодо кредитоспроможності та інші вимоги. Факторинг може бути більш доступним, оскільки він базується на рахунках-фактурах, а не на кредитній історії.

Факторинг vs. дисконтування векселів

 • Основа для фінансування: Факторинг використовує рахунки-фактури як основу для фінансування, тоді як дисконтування векселів використовує векселі. Вексель - це юридичний документ, що містить беззаперечне зобов'язання однієї сторони (тягаря) сплатити певну суму грошей іншій стороні (векселедавцю) у певному місці та часі. Це письмове зобов'язання, що має форму бланку, де вказана сума грошей, строк платежу, місце виплати, ім'я отримувача тощо.
 • Вартість: Вартість факторингу та дисконтування векселів може відрізнятися, зазвичай в залежності від ризиків та інших факторів. Деякі компанії можуть знайти один метод більш вигідним за інший в залежності від їхніх конкретних обставин.

При виборі між різними способами фінансування важливо враховувати потреби, можливості та умови конкретного бізнесу. Кожен метод має свої переваги та недоліки, і вибір залежить від індивідуальних обставин

Як вибрати факторингову компанію

Вибір факторингової компанії є важливим етапом для будь-якого бізнесу, який розглядає цей метод фінансування. Нижче подано деякі критерії, які можна врахувати при виборі факторингової компанії:

 • Репутація та досвід: Ретельно дослідіть репутацію та досвід факторингової компанії. Пошукайте відгуки в Інтернеті, зверніться до партнерів або колег з індустрії для отримання рекомендацій. Важливо вибирати компанію зі стабільними фінансами та успішним досвідом у галузі факторингу.
 • Відсоткові ставки: Розгляньте відсоткові ставки, які пропонує факторингова компанія, та порівняйте їх з іншими аналогічними компаніями. Пам'ятайте, що найнижча відсоткова ставка може не завжди бути найкращим варіантом, оскільки інші умови угоди також можуть впливати на загальні витрати.
 • Умови угоди: Перевірте умови факторингової угоди щодо мінімального обсягу фінансування, строків платежу, комісій та штрафів. Важливо зрозуміти всі умови угоди та впевнитися, що вони відповідають вашим потребам та можливостям.
 • Рівень обслуговування: Переконайтеся, що факторингова компанія може забезпечити вам необхідний рівень обслуговування та підтримки. Важливо мати можливість звертатися за консультаціями, отримувати оперативну підтримку та вирішувати будь-які проблеми, які можуть виникнути під час співпраці.

Пам'ятайте, що вибір факторингової компанії - це важлива стратегічна рішення для вашого бізнесу, тому проведіть дослідження та порівняйте різні варіанти, перш ніж зробити остаточний вибір.

Факторингові компанії в Україні, яку краще вибрати?

Україна має різноманітні факторингові компанії, такі як "Укрфакторинг", "Факторингова компанія "Інпром", "Факторінг-сервіс" та інші. А також банки, які можуть надати таку послугу: ПУМБ, УкрСиббанк, ОТП Банк, Креді Агріколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПриватБанк.

Найкраща факторингова компанія для вас залежатиме від ваших конкретних потреб та обставин. Ось деякі фактори, які слід врахувати при виборі факторингової компанії:

 • Відсоткова ставка
 • Комісія
 • Мінімальна сума факторингу
 • Строки оплати
 • Вимоги до дебіторів
 • Додаткові послуги

Важливо порівняти пропозиції від кількох факторингових компаній, перш ніж приймати рішення. Ви також повинні прочитати відгуки про факторингові компанії, щоб отримати уявлення про їхню репутацію та рівень обслуговування.

Факторинг є важливим інструментом для розвитку бізнесу, який дозволяє компаніям покращити свій грошовий потік, зменшити ризики неплатежів та зосередитися на розвитку своєї діяльності. Хоча він має свої переваги та недоліки, вибір факторингової компанії та правильна стратегія можуть допомогти максимально використати його переваги для бізнесу.

Коментарі

Автор

Катерина Петрова

Катерина Петрова

Редактор / Fibi.tech

Кількість статей: 320

  Поділитися в соцмережах