Фінансовий лізинг: Ваша альтернатива традиційному кредитуванню

 • 29 лютого 2024
 • Загальні
 • 0
 • 12

Що таке фінансовий лізинг?

Фінансовий лізинг є формою фінансування, яка дозволяє компаніям отримати доступ до обладнання, машин або інших активів без значних початкових витрат. Угода про фінансовий лізинг фактично передбачає те, що лізингоодержувач  (компанія-користувач) отримує право користування предметом лізингу на певний термін від лізингодавця (фінансової установи або компанії, яка спеціалізується на лізингу), після чого може викупити його за встановлену залишкову вартість або повернути лізингодавцю.

Основні характеристики фінансового лізингу включають:

 • Термін лізингу: Зазвичай він визначається на декілька років, відповідно до терміну корисного використання предмета лізингу.
 • Платежі: Лізингоодержувач сплачує певні щомісячні або щоквартальні платежі за користування предметом лізингу, включаючи відсотки та амортизаційні відрахування.
 • Опція викупу: У більшості угод про фінансовий лізинг існує опція викупу, яка дозволяє лізингоодержувачу придбати предмет лізингу за залишкову вартість після закінчення терміну лізингу.
 • Відповідальність за обслуговування: Зазвичай лізингоодержувач несе відповідальність за обслуговування та ремонт предмета лізингу протягом терміну лізингу.
 • Фінансові умови: Умови лізингової угоди, такі як ставки відсотків та залишкова вартість, можуть варіюватися в залежності від договору та ринкових умов.

Фінансовий лізинг є привабливим варіантом для бізнесу, оскільки він дозволяє підприємствам отримати доступ до необхідних активів без значних початкових інвестицій та зберегти ліквідність. Також цей вид фінансування може мати податкові переваги та допомогти в оптимізації фінансових потоків підприємства. Однак перед укладанням лізингової угоди важливо ретельно проаналізувати всі умови та ризики, щоб зробити оптимальний вибір для свого бізнесу.

Переваги та недоліки фінансового лізингу

Фінансовий лізинг має як переваги, так і недоліки, які варто враховувати при виборі цього виду фінансування для вашого бізнесу.

Переваги фінансового лізингу

 • Зменшення початкових витрат: Фінансовий лізинг дозволяє компаніям отримати доступ до обладнання та інших активів без значних початкових витрат. Замість того, щоб оплачувати повну вартість обладнання відразу, лізингоодержувач може розподілити витрати на кілька років у вигляді щомісячних або щоквартальних платежів.
 • Збереження ліквідності: Оскільки фінансовий лізинг не вимагає значних початкових внесків, це дозволяє зберегти ліквідність компанії і використовувати грошові потоки для інших потреб, таких як розширення бізнесу чи фінансування поточних операцій.
 • Оновлення обладнання: Фінансовий лізинг може дати можливість оновити обладнання або технології без необхідності великих капіталовкладень. По закінченні терміну лізингу, компанія може вибрати оновлення до новіших моделей або технологій.
 • Податкові переваги: У багатьох країнах фінансовий лізинг може мати податкові переваги. Наприклад, лізингові платежі можуть бути включені до витрат, що зменшує загальний обсяг оподаткування компанії.

Недоліки фінансового лізингу

 • Вищі витрати у порівнянні з власним придбанням: У довгостроковій перспективі фінансовий лізинг може обійтися дорожче, ніж придбання обладнання за готівкові кошти або кредит. Причина полягає у виплаті відсотків лізингодавцю та адміністративних витратах.
 • Обмеження у використанні активів: Фінансовий лізинг може включати обмеження щодо використання або модифікації активів без попередньої згоди лізингодавця. Це може стати проблемою для компаній, які потребують гнучкості в управлінні своїми ресурсами.
 • Зобов'язання за залишкову вартість: По закінченні терміну лізингу, компанія має вибрати між викупом предмета лізингу за залишкову вартість або поверненням його лізингодавцю. Якщо залишкова вартість виявиться вищою, ніж очікувалось, це може створити фінансові труднощі для компанії.
 • Потенційні ризики лізингодавця: Якщо лізингодавець зазнає фінансових труднощів або збанкрутує, це може призвести до проблем для лізингоодержувача, включаючи можливу втрату доступу до предмета лізингу або зміну умов угоди.

Отже, хоча фінансовий лізинг може бути корисним інструментом для отримання доступу до обладнання та активів для бізнесу, важливо ретельно проаналізувати всі переваги та недоліки перед укладанням лізингової угоди.

Види фінансового лізингу

Фінансовий лізинг може бути класифікований за різними критеріями, зазвичай за специфікою угоди та права на власність після закінчення терміну лізингу. Ось деякі основні види фінансового лізингу:

 • Фінансовий лізинг з опцією викупу (Capital Lease): Цей тип лізингу передбачає, що лізингоодержувач має право викупити предмет лізингу за його залишкову вартість в кінці терміну лізингу. У цьому випадку лізингоодержувач об'єктивно збирається придбати актив, тому лізингові платежі і амортизація включаються в балансову вартість активу.
 • Операційний лізинг (Operating Lease): У цьому випадку лізингова угода зазвичай є короткотерміновою, і не передбачає опції викупу залишкової вартості активу в кінці терміну. Лізингоодержувач використовує актив протягом обумовленого терміну, після чого зазвичай має можливість продовжити угоду, повернути актив лізингодавцю або оновити його.
 • Оверстайн (Overstay Lease): Цей вид лізингу дозволяє лізингоодержувачу  продовжити угоду після закінчення останнього терміну оренди. Оверстайн зазвичай регулюється додатковими умовами, що визначаються в угоді.
 • Умовно-фінансовий лізинг (Sales-Type Lease): У цьому випадку лізингоодержувач має підозру на придбання активу, але зазначений залишковий баланс не покриває його справжньої вартості. Лізингодавець надає кредитні умови, щоб зберегти частину ціни покритою лізинговим платежем.
 • Фінансовий лізинг для господарюючих суб’єктів (Leveraged Lease): У цьому випадку сторони лізингу включають лізингодавця, лізингоодержувача та третю сторону, яка фінансує угоду. Умови цього виду лізингу можуть бути досить складними, оскільки вони включають інвесторів, які надають кредитні кошти.
 • Фінансовий лізинг для управління активами (Asset Management Lease): Цей тип лізингу зазвичай використовується фінансовими установами або компаніями для управління активами, такими як нерухомість чи транспортні засоби. Угоди можуть бути досить складними та включати управління, зберігання та обслуговування активів.

Порівняння з банківським кредитом

Вимоги до застави: У випадку банківського кредиту банк часто вимагає додаткову заставу або гарантію для забезпечення погашення кредиту. У фінансовому лізингу сам предмет лізингу може виступати як застава.

Ставки відсотків: Ставки відсотків у банківських кредитах можуть бути нижчими, але вимоги щодо кредитної історії та фінансової стійкості можуть бути більш суворими. У фінансовому лізингу ставки відсотків можуть бути трохи вищими, але цей вид фінансування часто дозволяє отримати доступ до капіталу при менших вимогах.

Оптимізація балансу: Фінансовий лізинг дозволяє компаніям оптимізувати баланс, оскільки предмет лізингу не включається до заборгованості компанії.

Власність над активом: У випадку банківського кредиту компанія одразу стає власником активу. У фінансовому лізингу компанія користується активом, але лізингодавець залишається власником до закінчення терміну лізингу.

Гнучкість в умовах: Фінансовий лізинг може бути більш гнучким щодо умов у порівнянні з банківським кредитом. Наприклад, він може мати більш гнучкі умови погашення або може дозволити внести зміни до угоди в разі зміни потреб бізнесу.

Податкові аспекти фінансового лізингу

Податкові аспекти фінансового лізингу можуть значно впливати на фінансову ефективність та вигоди для бізнесу. Ось деякі ключові аспекти, які варто врахувати:

Включення лізингових платежів до витрат: У багатьох юрисдикціях лізингові платежі можуть бути включені до витрат і знижувати загальний обсяг оподаткування компанії. Це може зменшити податкове тягар для вашого бізнесу та зробити лізинг більш привабливим варіантом фінансування.

Амортизація активу: У випадку фінансового лізингу лізингоодержувач може отримати право на амортизацію активу. Амортизація є важливим податковим перевагою, оскільки вона дозволяє розподілити вартість активу на протязі його корисного терміну використання та зменшити податкове навантаження.

Облік залишкової вартості: У фінансовому лізингу зазвичай встановлюється залишкова вартість активу в кінці терміну лізингу. Ця залишкова вартість може бути обчислена як частина вартості активу, яка залишається після виплати всіх лізингових платежів. Залишкова вартість може вплинути на податкові обов'язки та вигоди під час завершення лізингової угоди.

Податкові вигоди для лізингодавця: У разі фінансового лізингу лізингодавець може мати право на податкові вигоди, пов'язані зі структурою угоди та фінансовими витратами. Ці вигоди можуть включати відстрочення податків на доходи або податкові кредити.

Податкова оптимізація: Фінансовий лізинг може бути використаний для оптимізації податків, зокрема для зменшення податкового навантаження та максимізації податкових вигод для компанії. Проте важливо враховувати податкові наслідки кожної угоди та консультуватися з фахівцями у сфері оподаткування.

Загалом, правильно спланований фінансовий лізинг може мати значний вплив на податкову ситуацію вашого бізнесу та допомогти знизити податкове навантаження. Однак для оптимальної вигоди від цього виду фінансування варто ретельно оцінити всі податкові аспекти і використовувати їх в межах закону та нормативних вимог.

Ризики фінансового лізингу

Фінансовий лізинг, як і будь-який інший вид фінансування, не позбавлений ризиків. Ось деякі з найбільш поширених ризиків, пов'язаних з фінансовим лізингом:

Кредитний ризик: Лізингодержатель може не виконати своїх фінансових зобов'язань, що може призвести до втрати лізингодавця. Найчастіше це відбувається у випадку банкрутства лізингоодержувача або неплатежів.

Ризик стану активу: Лізингодавець може зіткнутися з ризиком щодо стану активу після закінчення терміну лізингу. Якщо актив втратить свою вартість або стане застарілим, лізингодавець може зазнати втрат.

Ризик обслуговування активу: Лізингодавець може бути відповідальним за обслуговування та ремонт активу протягом терміну лізингу. Непередбачені витрати на обслуговування або ремонт можуть зменшити прибуток від угоди.

Ризик зміни потреб: Лізингодавець може зіткнутися з ризиком того, що потреби компанії у активі зміняться протягом терміну лізингу. Якщо актив втратить свою актуальність або втратить свою цінність для бізнесу, лізингодавець може зазнати втрат.

Ризик ринкових змін: Ринкові зміни, такі як зміни відсоткових ставок або зміни цін на активи, можуть вплинути на умови фінансового лізингу. Лізингодавець може зазнати втрат через зміни ринкових умов.

Правові ризики: Лізингодавець може зіткнутися з правовими ризиками, пов'язаними з порушенням умов лізингової угоди або неповнотою або неточністю правової документації.

Ризик залишкової вартості: У випадку фінансового лізингу лізингодавець має ризик щодо залишкової вартості активу в кінці терміну лізингу. Якщо залишкова вартість активу виявиться нижче очікуваної, лізингодавець може зазнати втрат.

Щоб зменшити ризики, пов'язані з фінансовим лізингом, важливо ретельно аналізувати умови угоди, враховувати всі потенційні ризики та приймати обдумані рішення. Також рекомендується консультуватися з фахівцями у сфері фінансів та права для зниження ризиків і максимізації вигод від фінансового лізингу.

Практичні поради щодо використання фінансового лізингу

Використання фінансового лізингу може бути важливою стратегією для розвитку вашого бізнесу. Нижче наведено деякі практичні поради, які можуть допомогти вам ефективно використовувати цей вид фінансування:

 • Проведіть ретельний аналіз: Перш ніж укладати лізингову угоду, вивчіть умови різних лізингових компаній та порівняйте їх. Оберіть лізингодавця, який пропонує найбільш вигідні умови для вашого бізнесу.
 • Врахуйте довгострокові наслідки: Приймаючи рішення про фінансовий лізинг, розгляньте його вплив на ваші фінансові потоки на довгостроковий період. Врахуйте всі платежі, включаючи відсотки, амортизацію та залишкову вартість.
 • Плануйте заздалегідь: Перед укладанням лізингової угоди ретельно сплануйте свої потреби в активах на майбутнє. Враховуйте можливість зміни потреб вашого бізнесу протягом терміну лізингу.
 • Вивчіть податкові переваги: Ознайомтеся з податковими перевагами, які може надати вам фінансовий лізинг. Розгляньте можливість включення лізингових платежів до витрат, що зменшить загальний обсяг оподаткування вашого бізнесу.
 • Укладайте угоду тільки з надійними лізингодавцями: Вибирайте лізингодавців зі стійкими фінансами та доброю репутацією. Переконайтеся, що угода містить умови, які захищають ваші інтереси у випадку фінансових труднощів лізингодавця.
 • Не забувайте про технічні умови: Перед підписанням угоди переконайтеся, що технічні умови лізингу (наприклад, стан активу, терміни обслуговування та ремонту) відповідають вашим потребам та очікуванням.
 • Зберігайте документацію: Зберігайте всю документацію, пов'язану з лізинговою угодою, на випадок будь-яких спірних ситуацій або неузгоджень у майбутньому.

З дотриманням цих порад ви зможете максимально ефективно використовувати фінансовий лізинг для розвитку та розширення вашого бізнесу.

Фінансовий лізинг є важливим інструментом фінансування для бізнесу, який дозволяє отримати доступ до необхідних ресурсів без значних капіталовкладень. Однак, перед укладанням лізингової угоди, необхідно ретельно проаналізувати всі переваги та недоліки, а також ризики та податкові аспекти, щоб зробити оптимальний вибір для свого бізнесу.

Коментарі

Автор

Катерина Петрова

Катерина Петрова

Редактор / Fibi.tech

Кількість статей: 320

  Поділитися в соцмережах