Управлінський облік: що це таке, основні вимоги, цілі та завдання

Управлінський облік - це ретельно спланована, структурована система, яка використовується для збору, реєстрації, аналізу та подання даних про діяльність структурних підрозділів організації. Вся зібрана і представлена ​​інформація використовується при формуванні та прийнятті різних рішень щодо управління і менеджменту компаній.

Управлінський облік

Основні вимоги

Інформація, яку направляють на аналіз і використовувана при внутрішньому управлінні, повинна відповідати таким вимогам:

 1. Оперативність. Тут використовується принцип «Чим швидше, тим краще».
 2. Чітка постановка цілей на видачу рішень для конкретних завдань в управлінні підприємством.
 3. Орієнтація на споживачів - надається інформація повинна відповідати рівню службової ієрархії посадових осіб.
 4. Повнота і комплексність даних. Це забезпечується завдяки ретельному аналізу економічних даних, розрахунків і зіставлень.
 5. Економічність в отриманні та застосуванні: при веденні управлінського обліку на підприємстві важливо, щоб на збір інформації не витрачалося занадто багато ресурсів.
 6. Гнучкість щодо змін в ринковій економіці. Інформація повинна постійно оновлюватися, вдосконалюватися, розвиватися за своїм змістом, формою і масштабами.

Функції управлінського обліку

При грамотному побудові управлінського обліку і бюджетування:

 • Досягається успіх в діяльності підприємств;
 • Забезпечується високий темп у стратегічному розвитку компанії;
 • Забезпечуються конкурентні переваги - завдяки грамотному управлінню фінансовими витратами, ефективному веденню комерційних процесів і організації управління підприємством;
 • Структуруються різні види і напрямки в продуктивної діяльності компанії;
 • Якісно оцінюються вклади в підсумкові результати, що досягаються різними структурними підрозділами компанії.

Таким чином, метою управлінського обліку простими словами позначені: збір, аналіз і підготовка інформації про діяльність підприємства (розрахункової, фактичної і прогнозованої), а також про умови зовнішнього середовища. Всі отримані дані беруться до уваги при винесенні рішень для поліпшення ефективності корпоративного управління.

Функції управлінського обліку

Об'єкти управлінського обліку

У список об'єктів управлінського обліку включені:

 • Результати господарської діяльності компанії;
 • Витрати структурних підрозділів і підприємства в цілому;
 • Елементи внутрішнього ціноутворення;
 • Прогнози на плановані фінансові операції;
 • Внутрішня звітність підприємства.

Класифікація систем управлінського обліку

Для систем управлінського обліку застосовуються наступні критерії класифікації:

 1. За широтою охоплення інформації: повні системи, до складу яких входять систематичний і проблемний облік, і системи, що поєднують цільовий набір складових частин;
 2. За рівнем взаємозв'язку управлінського і фінансового обліків: автономна і інтегрована системи;
 3. За оперативності витрат: фактична і нормована системи витрат;
 4. За ступенем включення витрат в значення собівартості: система, що враховує повні витрати, і система, що враховує часткові витрати.

В рамках різних систем управлінського обліку переважне значення віддається двом компонентам: витрат і контролю. Класифікація витрат грунтується на узгодженні фінансових відтоків з доходів протягом довгого часу, постійних вимірах ефективності виробничих процесів, а також на зіставленні витрат на окремі типи продуктів з їх фактичним розподілом щодо видів діяльності.

Контроль в рамках системи стратегічного обліку відрізняється від контролю, що здійснюється бухгалтерським фінансовим обліком. Основними цілями є визначення, наскільки правильним був вибір цілей здійснюваних витрат, виявлення зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на виконання поставленого завдання / цілі.

Класифікація систем управлінського обліку

372 переглядів

 • Управлінський облік

Поділитися: