Валовий внутрішній продукт (ВВП): визначення, аналіз, способи розрахунку

ВВП на душу населення (валовий внутрішній продукт) - це значення, яке вказує на результативний підсумок виробничої діяльності підприємств (резидентних одиниць) за певний період часу. Для обчислення ВВП використовуються ринкові ціни. А мета розрахунку полягає в характеристиці різних економічних процесів, взаємопов'язаних між собою:

  • Виробництва товарів;
  • Надання послуг;
  • Фінального використання вироблених товарів і послуг;
  • Розподілу отриманих доходів.

Оцінка ВВП може проводиться як в поточних, так і порівнянних цінах. Також за основу можуть братися постійні ціни у базовому періоді.

ВВП

Типи ВВП, способи розрахунку

При структурному і порівняльному аналізі економічної і соціальної ситуації в країні проводиться розрахунок номінального ВВП. Це обсяг внутрішнього валового продукту, який представляється в поточних цінах даного часового проміжку.

Аналіз змін ВВП (як правило, за рік) ведеться за допомогою такого значення як реальний ВВП. Це показник, при розрахунку якого використовуються зіставні ціни в попередньому періоді.

Для розрахунку внутрішнього валового продукту використовуються три способи:

Виробничий метод - обчислюється різниця між загальним обсягом випущених по країні товарів / послуг та проміжним споживанням. Або ж як результат може розглядатися підсумовування доданих вартостей, які створюються різними економічними галузями. При розрахунку значення BBП в ринкових цінах також додаються чистий податок на продукти і імпортування.

Метод використання - передбачає визначення суми витрат на кінцеве споживання, що реєструються у всіх секторах економіки, валового накопичення і чистого експорту.

Метод визначення BBП в залежності від джерел доходів. Цей метод не є основним способом розрахунку, так як не для всіх показників доходів можливо пряме обчислення - для визначення значення деяких з них використовується балансовий метод.

Основні принципи і періодичність збору даних по ВВП

Згідно з чинним Регламентом по розробці і представлення даних у BBП, цей показник є основним зведеним значенням, за допомогою якого узагальнюються всі характеристики, властиві функціонуванню економіки за вказаний період часу. За фактом, ВВП відображає результуючі дані по всім економічним секторам. У той же час, при розрахунку показника використовуються наступні принципи:

  • Принцип циклічності - він передбачає ведення розрахунків на основі даних поточної звітності. Отримані результати використовуються при операційній оцінці загальних обсягів і тенденцій до зміни внутрішнього валового продукту.
  • Принцип збалансованого поєднання періодичних оцінок: щомісячної, щоквартальної, річної. В якості основного показника ВВП розглядається річні значення.

Таким чином, якщо сформулювати простими словами, що це, ВВП включає в себе виключно кінцеві (готові) товари, які вже призначені для споживання. Зі списку виключені всі типи проміжних товарів, що використовуються при виробництві / створення кінцевих. Так, наприклад, при формуванні ВВП не враховуються ціни на зерно, борошно, дріжджі - ця продукція використовується в хлібопекарському виробництві. Це пояснюється тим, що вартість цієї проміжної продукції вже включена у вартість кінцевого товару.

Основні принципи і періодичність збору даних по ВВП

У той же час, кажучи про економічне зростання, не варто чекати щорічного збільшення реального валового внутрішнього продукту. В економічному розумінні допускаються його циклічні падіння. Щоб можна було отримати реальний результат про зростання BBП, це значення має вимірюватися, незалежно від зростання або стагнації цін.

478 переглядів

  • ВВП
  • Валовий внутрішній продукт

Поділитися: